Úvod > Profil firmy
Profil firmy

Firma Noščák Peter zahájila svou činnost v únoru roku 1994. Od roku 1998 Noščák Peter - NOPE. Zpočátku zastupovala zahraniční firmu Estap - výrobce van a od roku 1997 firmu SPS - strojní vyšívání (výhradní zastoupení).

Od roku 1996 do roku 2000 společníkem Estap Bohemia s. r. o. Od roku 1997 hlavní činnost zaměřena na označování různých druhů textilií pro profesní, reklamní a propagační účely formou výšivky a nášivky.

Od roku 1998 byla činnost rozšířena o označování textilií potiskem, transferem a nažehlovacím flockem včetně dodání textilií.

V roce 1999 zahájen i maloprodej textilií, golfových a baseballových čepic včetně zimních, bekovek, triček a polokošil. V témže roce v rámci spolupráce s výrobci rozšířena činnost na dodávání vlajek, tašek, propisovacích per, dresů a reklamních předmětů. Od října 1999 zastoupení pro jižní Čechy firmy Rathgeber k. s. - výrobce samolepících etiket a štítků a mnohem více.

Od července 2003 ve vlastních prostorách.

Od 1.5.2006 ukončeno výhradní zastoupení firmy Rathgeber pro jižní Čechy, maloobchodní prodej textlií a změna sídla firmy. Rozšíření spolupráce s dalšími výrobci textilií a etiket.

Od ledna 2007 do října roku 2011 sběrné místo pro výlep plakátu firmy Rengl.

Od srpna 2011 nabízíme nové produkty z chirurgické oceli, odznaky, plakety, erby, klíčenky, přívěšky..

Od 1.4.2016 byly veškeré aktivity předány firmě Tiskárna Vltavín.

 

Náhradní plnění


Naše společnost jako zaměstnavatel zdravotně postižených poskytuje náhradní plnění na veškeré výrobky a služby

Co je to náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.

V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, např. od naší společnosti.

Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo
odebrat zboží či služby v daném roce v hodnotě cca 129 tis. Kč bez DPH od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, nebo
odvést do státního rozpočtu cca 46 tis. Kč.

Způsob výpočtu náhradního plnění
Při výpočtu náhradního plnění se celkový objem plateb bez DPH za výrobky či služby odebrané ve sledovaném roce od organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižení, vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku vyhlášené MPSV.
 

SEO by AceSEF